Úvod / Ze života naší školy a školky / Den otevřených dveří v ZŠ a pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku

Den otevřených dveří v ZŠ a pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku

IMG_20230316_153527

Ve čtvrtek 16. března u nás ve škole opět zazněly krásné lidové písničky v podání našich zpěváků. Uskutečnil se již druhý ročník pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku, na pěknú notečku. Celkově soutěžilo 14 zpěváků z mateřské i základní školy. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií - děti z MŠ a žáci ze ZŠ. Po zahájení se představily zpěvačky školního pěveckého kroužku, který vede Magdaléna Tomaštíková, která byla zároveň hlavní organizátorkou celé soutěže. V úvodu tak zazněla píseň “Slavíček zpívá”. Pětičlenná porota, ve které usedla paní starostka, předsedkyně školské rady, zástupkyně z MŠ i ZŠ a vylosovaná zástupkyně z řad diváků, to opravdu neměla vůbec jednoduché. Zpěváci byli na soutěž velmi dobře připraveni. Po zaznění všech soutěžních písní se porota dala do rozhodování, komu udělí vítězná první tři místa v obou kategoriích a samozřejmě taky cenu diváků. 

Aby měla porota čas na rozmyšlenou, následovala prohlídka celé školy - Den otevřených dveří. Všichni diváci i soutěžící se odebrali do učeben. Tam je čekaly workshopy, které si připravili žáci ZŠ spolu s paními učitelkami. Cílem této akce bylo přiblížit veřejnosti, jak to u nás ve škole funguje, jak se učíme ve třídě se spojenými ročníky, prostě jak si spolu ve škole žijeme každý den. Žáci předváděli různé vyučovací aktivity, které si mohli návštěvnici sami vyzkoušet. Nechybělo ani občerstvení z naší školní kuchyně. To proto, aby měli hosté možnost poznat, jak nám ve škole chutnají svačinky i obědy. 

V závěru celé akce jsme si všichni vyslechli verdikt poroty a potleskem jsme ocenili nejen vítěze soutěže, ale také všechny soutěžící. Toto krásné odpoledne ve škole jsme si moc užili a věříme, že se akce líbila i ostatním hostům.

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.

Fotogalerie - Slavíček                                                                Fotogalerie - Den otevřených dveří