Úvod / Naše škola / Informace o škole

Informace o škole

ZŠ - zahrada

Základní škola Kudlovice, která leží na okraji obce, je malotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně.

Vyučuje se ve třech třídách s prvním až pátým ročníkem – výuka probíhá dle aktuálního počtu žáků ve spojených ročnících. 1. ročník bývá zpravidla samostatný. V naší škole se počet vzdělávaných žáků rok od roku mění. Za posledních 15 let byl počet žáků v daném školním roce od 27 až do 46 žáků.

Od 1. 1. 2003, kdy se škola stala právním subjektem - příspěvkovou organizací, je součástí školy také mateřská škola, školní družina a školní jídelna při ZŠ i se svojí školní výdejnou stravy v MŠ. 
S mateřskou školou přetrvávají velmi dobré vztahy a je velmi dobrá vzájemná spolupráce mezi oběma kolektivy.

Ředitelka ZŠ a MŠ - Mgr. Barbora Havlíková
Úřední den - středa - 9:00 - 16:00 hod. 
Nutno si předem domluvit schůzku!
Kontaktní telefon - 725 166 595
Kontaktní email - zskudlovice@zsmskudlovice.cz