Úvod / Mateřská škola / Třídy / VČELIČKY

VČELIČKY

  

  Paní učitelky: Mgr. Jana Bičánková, Bc. Kamila Trvajová

Asistent pedagoga: Kateřina Škarková

Školní asistent : Petra Jabůrková

Logopedický asistent: Bc. Kamila Trvajová

Třída Včeliček je určena pro děti od 2-4 let. Provoz tohoto oddělení byl zahájen 5. 9. 2022. Třída byla přistavěna k původní budově a splňuje veškeré podmínky pro vzdělávání nejmladších dětí. 

Ve školním roce 2023/2024 třídu navštěvuje 16 dětí z toho 8 dětí dvouletých. V průběhu školního roku se počty dětí mění dle potřeb rodičů a kapacity mateřské školy.

Pedagogická práce je zde zaměřena především na postupnou adaptaci dětí. Pedagog umožňuje dětem získávat v záměrných, nezáměrných i spontánních aktivitách žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti přirozeným způsobem. Podporuje u dětí samostatnost, jejich zvídavost, individualitu a socializaci. Vše s ohledem na věk a potřeby dětí.

Dětem je zde poskytována adekvátní individuální pomoc.

K pobytu venku využíváme zmodernizované školní hřiště, které je součástí mateřské školy.