Úvod / Školní družina / Úplata za ŠD

Úplata za ŠD

Poplatky ve školní družině

Ředitelka školy stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 70 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností 1. 9. 2017 - celkem 350 Kč za pololetí.

Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Aktualizováno dne 1. 9. 2021