Úvod / Školní družina / Úplata za ŠD

Úplata za ŠD

Poplatky ve školní družině

Ředitelka školy stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 100,-Kč měsíčně za jedno dítě s účinností 1. 9. 2022 - celkem 500,-Kč za pololetí.

Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Aktualizováno dne 1. 9. 2022