Úvod / Mateřská škola / Třídy / BERUŠKY

BERUŠKY

 

Paní učitelky : Ludmila Malovaná, Markéta Kordulová

Třídu Berušek ve školním roce 2023/2024 navštěvuje 21 dětí ve věku 4 - 7 let. Třída se nachází v původní části MŠ. Provoz je celodenní.

Prostory třídy jsou vybaveny novým nábytkem, rozděleny na hrací a vzdělávací koutky. Je zde prostor pro hru, vlastní i řízenou, část určená k pohybovým, výtvarným i hudebním aktivitám, část odpočinková.

Klademe velký důraz na celkový rozvoj dětské osobnosti, na prožitkové učení, napomáháme dětem chápat okolní svět, motivujeme je k dalšímu poznávání a učení.

V rámci práce s předškolními dětmi se zaměřujeme na získávání potřebných kompetencí pro úspěšný vstup do základní školy.