ZŠ a MŠ Kudlovice

Důležité informace

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště vyhlašuje…

Ze života naší školy a školky

Základní škola a Mateřská škola Kudlovice je příspěvkovou organizací, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. I když se obě školy nachází v jiné budově, je mezi oběma kolektivy velmi dobrá vzájemná spolupráce. Základní škola je malotřídní, poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně. Vyučuje se ve třech třídách s prvním až pátým ročníkem. Mateřská škola je jednotřídní a předškolní vzdělávání je zde poskytováno dětem od 3 do 6 let.

Nejbližší události

Dopravní hřiště 4. + 5. ročník

Dětský den

Třídní schůzky

Fotografování ZŠ a MŠ

Projekty a spolupráce