Úvod / Základní škola / Plán akcí

Plán akcí školy

 

Školní rok 2023/2024
ZÁŘÍ
 • 4. 9.  Slavnostní zahájení školního roku
 • 18. 9. Kurz první pomoci
 • 26. 9. Čtení dětem v MŠ - žáci 5. ročníku
ŘÍJEN
 • 24. 10. Dopravní hřiště - 4. ročník
 • 27. 10. Lampionový průvod
LISTOPAD
 • 1. 11. Návštěva obecní knihovny
 • 7. 11. Čtení dětem v MŠ - žáci 4. ročníku
 • 23. 11. Divadlo Scéna Zlín
 • 25. 11. Vánoční jarmark na KD Kudlovice
PROSINEC
 • 5. 12. Mikulášská nadílka v ZŠ
 • 6. 12. Projektový den - Adventní čas … (Rochus)
 • 11. 12. Čtení dětem v MŠ - žáci 2. a 3. ročníku
 • 22. 12. Vánoční dopoledne v ZŠ
LEDEN
 • 31. 1. Rozdávání pololetního vysvědčení
ÚNOR
 • 6. 2. Zahájena výuka plavání
BŘEZEN
 • 5. 3. Čtení dětem v MŠ - žáci 1. ročníku
 • 6. 3. Návštěva obecní knihovny
 • 8. 3. Zazpívej, slavíčku
 • 19. 3. Anglické divadlo
 • 27. 3. Velikonoční dílničky a Den otevřených dveří v ZŠ
DUBEN
 • Ukliďme Česko
 • 3. 4. Dopravní hřiště - 4. ročník
 • 8. 4. Zápis do 1. třídy ZŠ
 • 26. 4. Čarodějnice
KVĚTEN
 • 3. 5. - 14. 6. (každý pátek) Předškolička
 • 9. 5. Preventivní program - Agenti v utajení (prevence šikany a vzniku konfliktů)
 • 13. 5. Školní jarmark
 • 30. 5. Dětský den s překvapením
ČERVEN
 • Focení žáků v ZŠ
 • 7. 6. Cirkus v Huštěnovicích
 • 19. 6. Školní výlet (1. - 3. ročník)
 • 19. - 21. 6. Školní pobyt (4. - 5. ročník)
 • 21. 6. Zahradní slavnost - rozloučení se školním rokem, pasování prvňáčků na čtenáře, křest předškoláků (ZŠ+MŠ)
 • 28. 6. Slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení, rozloučení s páťáky