Slavíček

V pátek 22. dubna proběhl v rámci školní družiny v naší škole první ročník pěvecké soutěže s názvem Zazpívej, slavíčku, na pěknú notečku. I přes to, že byla tato soutěž termínově odložena kvůli vysoké nemocnosti účinkujících dětí, se jí nakonec zúčastnilo z třinácti přihlášených osm statečných. Dva chlapci z naší školky a šest holčiček různých ročníků ze školy. Děti byly rozděleny do dvou pěveckých kategorií, které hodnotila odborná porota a celou soutěží nás slovem provázela paní ředitelka. Všichni účinkující byli moc šikovní a každému byl pak odměnou velký potlesk diváků. O přestávce, kdy se porota radila o umístění, našli odvahu vystoupit  i jiní zpěváci. Nakonec si zpívání před davem vyzkoušeli i někteří diváci a moc je to bavilo.

Všem se první ročník této soutěže velmi líbil a už se těšíme na dalšího „Slavíčka“.