Úvod / Dokumenty ŠD / Vnitřní řád ŠD / Základní informace k vnitřnímu řádu v ŠD

Základní informace k vnitřnímu řádu v ŠD

  • Provozní doba ŠD

         - ranní družina 7:00 – 7:45

         - odpolední družina 12:15 – 16:00

  • Režim ŠD 
  • 07:00 – 07:45 – klidové hry, pobyt v tělocvičně
  • 12:15 – 13:30 – odpočinkové činnosti – klidové hry
  • 13:30 – 15:15 – rekreační činnosti, zájmové útvary
  • 15:15 – 16:00 – klidové hry, pobyt venku, pobyt v tělocvičně

 

  • zájmové činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní, hudební, literární, dramatickou a tělesnou výchovu
  • pobyt na školní zahradě, vycházky a sezónní činnosti (změna vyhrazena).

S vnitřním řádem školní družiny byli zákonní zástupci žáka seznámeni prokazatelným způsobem.


Projednána na pedagogické radě dne: 29. 8. 2022
Nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022
V Kudlovicích dne 26. 8. 2022 vypracovala:
Dagmar Krejčiříková, DiS. - vychovatelka ŠD