VČELIČKY

 

 

 

Paní učitelky: Mgr. Jana Bičánková, Bc. Kamila Trvajová

Asistent pedagoga: Kateřina Škarková

Školní asistent: Petra Jabůrková

Logopedický asistent: Bc. Kamila Trvajová

 Třída Včeliček je určena pro děti od 2-4 let. Provoz tohto oddělení byl zahájen 5. 9. 2022. Třída byla přistavěna k původní budově a splňuje veškeré podmínky pro vzdělávání nejmladších dětí. 

 Ve školním roce 2023/2024 třídu navštěvuje 15 dětí z toho 8 dětí dvouletých.

 Pedagogická práce je zde zaměřena především na postupnou adaptaci dětí. Pedagog umožňuje dětem získávat v záměrných, nezáměrných i spontánních aktivitách žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti přirozeným způsobem. Podporuje u dětí samostatnost, jejich zvídavost, individualitu a socializaci. Vše s ohledem na věk a potřeby dětí.

 Dětem je zde poskytována přiměřená individuální pomoc.

 K pobytu venku využíváme zmodernizované školní hřiště, které je součástí mateřské školy.

 

 

 

Fotogalerie