Úvod / Naše škola / Důležité informace / Zápis dětí do 1. ročníku 2024

Zápis dětí do 1. ročníku 2024

Co k zápisu potřebujete?

Žádost o přijetí
Rodný list přihlašovaného dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Jak bude zápis probíhat?

1. Motivační část (třída) - aktivity dítěte a paní učitelky
Orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte pedagogem. Tato část zápisu bude probíhat hravou a pro dítě příjemnou formou.
2. Formální část (ředitelna) - rozhovor zákonného zástupce a ředitelky
Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, odevzdání vyplněného dotazníku, přidělení registračního čísla.

Jak budou zveřejněny výsledky?


Rozhodnutí o přijetí 
(seznamy přijatých dětí pod registračním číslem)
- na webových stránkách školy
- na vstupních dveřích MŠ 
- ve vývěsní skříňce ZŠ

Důležité dokumenty ke stažení