Úvod / Naše škola / Důležité informace / Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis 2023

Co k zápisu potřebujete?

Žádost o přijetí
Rodný list přihlašovaného dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Jak bude zápis probíhat?

1. Motivační část
Orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte pedagogem. Tato část zápisu bude probíhat hravou a pro dítě příjemnou formou.

2. Formální část
Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, odevzdání vyplněného dotazníku, přidělení registračního čísla.

Jak budou zveřejněny výsledky?

Rozhodnutí o přijetí (seznamy přijatých dětí pod registračním číslem)
- na webových stránkách školy
- na vstupních dveřích MŠ 
- ve vývěsní skříňce ZŠ 

Důležité dokumenty ke stažení zde:

Žádost o přijetí 
Žádost o odklad