Úvod / Naše škola / Důležité informace / Změna cen stravného od 1. 9. 2022

Změna cen stravného od 1. 9. 2022

Soubor pokynů pro žáky a rodiče, týkající se stravování ve ŠJ


Způsob přihlašování a odhlašování stravy
● den předem, ve výjimečných případech (bezmasá jídla) do 7.00 hodin
● na mob. telefonu ŠJ u paní Věry Němečkové – 725 166 591
● nebo na e-mailovou adresu - kuchyne@zsmskudlovice.cz


Výdej jídla pro žáky ZŠ ve školní jídelně
● ranní přesnídávka - od 8.45 do 9.00 hodin
● oběd - od 11.40 do 12.10 hodin


Výdej jídla pro důchodce a cizí strávníky do jídlonosičů
● od 10:45 hodin


Výdej stravy do várnic pro děti MŠ
● od 11.00 do 11.10 hodin


Pokud zákonný zástupce omluví nemocné dítě, 1. den nemoci má nárok na stravu,
kterou si vyzvedne v ZŠ případně v MŠ do 11.30 hodin. Další dny nemoci je strava
automaticky odhlášena – dle novely Školského zákona platné od 1. ledna 2005
nemá dítě ve dnech nemoci na školní stravu nárok. V případě, že dítě přijde další
den do MŠ nebo ZŠ, je nutné tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny podle
postupů, které jsou stanoveny výše.
Trvalejší změny v docházce MŠ nutno z organizačních a administrativních
důvodů nutné provádět vždy k prvnímu dni následujícího měsíce.


Platba stravného
● platí se 1x za měsíc podle skutečně odebraných obědů a svačin zpětně (tzn.
za září se platí v měsíci říjnu atd.)
● platí se převodem – povolením inkasa na stravné – (z banky)


Ceny platné od 1. 9. 2022
● žáci 7-10 let/ 11-14 let přesnídávka pro žáky ZŠ - 25,-/ 25,- Kč
oběd pro žáky ZŠ - 30,-/ 35,- Kč
● děti 3-6 roků/7 roků přesnídávka pro děti MŠ - 12,-/12,- Kč
svačina odpolední MŠ - 12,-/ 13,- Kč
oběd pro děti MŠ - 28,-/ 30,- Kč


V Kudlovicích 26. 8. 2022
Věra Němečková - vedoucí školní jídelny