Úvod / Dokumenty ŠD / Výroční zpráva ŠD / Výroční zpráva 2023/2024

Výroční zpráva 2023/2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠD 2023/2024

 

Výroční zpráva Školní družiny při ZŠ Kudlovice

 

 


Ve školním roce 2023/2024 bylo na naší škole jedno oddělení školní družiny.

 

Provoz školní družiny:

·         ranní družina od 7:00 do 7:45 hodin

·         odpolední družina od 12:15 do 16:00 hodin

 

Kapacita školní družiny je 30 účastníků.

 

Školní družinu navštěvovalo k 31. 10. 2023 30 účastníků.

1. třída - 13 účastníků

2. třída - 4 účastníci

3. třída - 5 účastníků

4. třída - 7 účastníků

5. třída - 1 účastník

 

Školní družinu navštěvovalo 15 dívek a 15 chlapců. 

 

 

 

Hospodaření ŠD

 

PŘÍJMY

- úplata za ŠD I. pololetí (500,- Kč za žáka) ………………………………….15.000,-Kč

- úplata za ŠD II. pololetí (500,- Kč za žáka) …………………………………15.000,-Kč

Příjmy celkem…………………………………………………………………….30.000,-Kč

Změna pravidel pro stanovení úplaty za ŠD od 1. 1. 2024

-       Výši úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí budou nově stanovovat zřizovatelé.

-       Podle nových pravidel bude stanovena výše úplaty od školního roku 2024/2025.

 

___________________________________________________________________

 

VÝDAJE

- provozní náklady

- spotřební materiál (výtvarné a kancelářské potřeby)

- výuková materiál (hry, hračky, časopisy)

- exkurze a výlety (vstupné a cestovné)

 

 

 

 

 

 

 

Průběh roku v ŠD

Družina probíhala v jedné třídě tak, aby se děti z různých tříd setkávaly a mohly společně trávit čas hrami a spol. aktivitami. K dispozici byly dětem ještě další dvě třídy, které především využívaly starší pro své potřeby k dodělání školních projektů nebo dopsání učiva.

Zájmová a vzdělávací činnost probíhala dle ročního plánu akcí.

Akce školní družiny:

Září                 13. 9. Mezinárodní den Čokolády

                        18. 9. Zvládni první pomoc

                        19. 9. Den, kdy mluvíme jako piráti

21. 9. Drakiáda

                        27. 9. Den sv. Václava

Říjen              4. 10. Světový den zvířat

                        17. 10. Exkurze do zahradnictví U Batůšků

                        28. 10. Den vzniku samostatného Československého státu

Bezpečně na ulici, dopravní značky, orientace v obci (Markétina dopravní výchova)

Listopad        2. 11. Památka zesnulých – rozsvěcení lucerniček před školou

                        Tvoření a výzdoba z dýní

Prosinec        3. 12. První adventní neděle

6. 12. Mikulášská nadílka

                        22. 12. Vánoční nadílka

Leden            Markétina dopravní výchova – Jak se chovat na sjezdovce -10 pravidel FIS

                        Puzzliáda

Únor               Ledové hrátky s dědou Mrazíkem

                        26. 2. Zvířecí karnevalová olympiáda

Březen           Soutěž, Zazpívej Slavíčku

                        22. 3. Světový den vody – zázračná, ale i škodolibá (živelné katastrofy očima dětí)

                        Vitráž – pískování zvířátek, práce s kartonem

Duben           Soutěž – Pexesiáda

                        Čarodějnický rej

Květen           Markétina dopravní výchova – Jak se chovat bezpečně v silničním provozu – cyklisté

                        14. 5. Den Matek

                        15. 5. Den Rodiny – strom štěstí ke dni rodin

                        Štafetové závody, hrátky s barvami

                        31. 5. Den otvírání studánek

Červen          1. 6. Dětský den

                        14. 6. Army muzeum Babice

                        18. 6. Den otců

                        29. 6. MiniZoo UH s rodinou a rozloučení s prázdninami

Po celý školní rok jsme se věnovali dopravní výchově, kde jsme využívali doručené materiály Policie ČR, konkrétně stránky Markétina dopravní výchova. 

V tomto školním roce jsme se pustili do celoročního projektu Putování za zvířátky. S dětmi jsme každý měsíc poznávali zvířátka tak trochu jinak. A začali jsme hned v září velkou přípravou a to malby mapy světa. Na tu jsme postupně lepili zvířátka tam, kde žijí a o kterých jsme se dozvěděli něco zajímavého. Rozdělili jsme si zvířátka do skupinek a to mazlíčci, pomocníci, velikáni, chytrolíni, rekordmani, miminka, predátoři a stavitelé. Každý žák si vybral jedno zvířátko z nějaké skupiny, které namaloval na svou kartu. K tomuto zvířátku se vázal i úkol pro školní rok.

V tomto školním roce jsme hojně využívali terasu a zahradu ZŠ. Vzhledem k poloze naší školy jsme využívali  možnosti pobytu i v místních částech obce a s dětmi tak objevovali krásy našeho kraje (trhání třešní, pozorování zvířat v okolí školy apod.)

V Kudlovicích 31. 8. 2024

Vyhotovila: Dagmar Krejčiříková, DiS.