Úvod / Dokumenty ŠD / Výroční zpráva ŠD / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022/2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022/2023

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022/2023

Výroční zpráva Školní družiny při Základní a mateřské školy Kudlovice


Ve školním roce 2022/2023 bylo na naší škole jedno oddělení školní družiny.

Provoz školní družiny:

Ranní družina od 7:00 do 7:45 hodin.

Odpolední družina od 12:15 do 16:00 hodin.

Kapacita školní družiny je 30 dětí.

Školní družinu navštěvovalo k 31. 10. 2022 29 dětí.

1. třída - 3 děti

2. třída - 5 dětí

3. třída - 11 dětí

4. třída - 7 dětí

5. třída - 3 děti

Školní družinu navštěvovalo 14 dívek a 15 chlapců. 

Družina probíhala v jedné třídě tak, aby se děti z různých tříd setkávaly a mohly společně trávit čas hrami a spol. aktivitami. K dispozici byly dětem ještě další dvě třídy, které především využívaly starší pro své debatní kroužky nebo spol. hry.  V 2. pololetí díky zhoršenému chování starších dětí, se děti již mohly setkávat pouze v družinové třídě.

Zájmová a vzdělávací činnost probíhala dle ročního plánu akcí.

Akce školní družiny:

Září                 22. 9. Drakiáda

                        27. 9. Den sv. Václava

Říjen              4. 10. Světový den zvířat

                       28. 10. Den vzniku samostatného Československého státu                                   

                       Bezpečně na ulici, dopravní značky, orientaci v obci (Markétina dopravní výchova)                         

Listopad        2. 11. Památka zesnulých – rozsvěcení lucerniček před školou                                          

                        Tvoření a výzdoba z dýní

                        27. 11. První adventní neděle

Prosinec        6. 12. Mikulášská nadílka

                        22. 12. Vánoční nadílka

Leden            Markétina dopravní výchova – Jak se chovat na sjezdovce -10 pravidel FIS

                        Karneval

                        Zimní Olympijské hry

Únor               Ledové hrátky s dědou Mrazíkem

                        Puzzliáda

Březen           Soutěž, zazpívej Slavíčku

                        22. 3. Světový den vody – zázračná, ale i škodolibá (živelné katastrofy očima dětí)                                    

Duben           Ukliďme Česko – Den Země – ukliďme Kudlovice

                        Soutěž – Pexesiáda

                        Exkurse do zahradnictví k Batůškům

Květen           Markétina dopravní výchova – Jak se chovat bezpečně v silničním provozu – cyklisté                   

                        14. 5. Den Matek

Červen          1. 6. Dětský den

                        18. 6. Den otců

                        MasterChef Kudlovice – aneb sladká tečka na konec roku                                                                

Po celý školní rok jsme se věnovali dopravní výchově, kde jsme využívali doručené materiály Policie ČR, konkrétně stránky Markétina dopravní výchova. 

V tomto školním roce jsme se pustili do celoročního projektu Cesta kolem světa – CKS. Každý měsíc jsme se s dětmi podívali do jiného koutu světa a zjistili jsme spoustu nového a zajímavého.

V tomto školním roce jsme hojně využívali terasu a zahradu ZŠ a hřiště TJ Sokol Kudlovice. Vzhledem k poloze naší školy využíváme  možnosti pobytu i v místních částí obce a s dětmi tak objevujeme krásy našeho kraje (trhání třešní a švestek, pouštění lodiček na Dražkách a pod.)

V Kudlovicích 31. 8. 2023

Vyhotovila: Krejčiříková Dagmar