Úvod / Dokumenty ŠD / Výroční zpráva ŠD / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021/2022

Výroční zpráva Školní družiny při Základní a mateřské školy Kudlovice


Ve školním roce 2021/2022 bylo na naší škole jedno oddělení školní družiny.

Provoz školní družiny:

Ranní družina od 7:00 do 7:45 hodin.

Odpolední družina od 12:15 do 16:00 hodin.

Kapacita školní družiny je 30 dětí.

Školní družinu navštěvovalo k 31.10. 2021 30 dětí.

1. třída - 5 dětí

2. třída - 11 dětí

3. třída - 7 dětí

4. třída - 4 děti

5. třída - 2 děti

Školní družinu navštěvovalo 14 dívek a 15 chlapců. 

Pandemie Covid-19 v 1. pololetím znemožnila společné setkávání dětí z různých tříd a nařízením MŠMT musela být dodržena homogenita tříd. Družina probíhala tedy ve třech třídách tak, aby se děti z různých tříd nesetkávaly. I přesto musela být škola uzavřena, a to od 6. 12. - 10. 12. 2021.  V 2. pololetí díky zlepšení pandemické situace se děti již mohly setkávat všechny dohromady v družinové třídě.

Zájmová a vzdělávací činnost probíhala dle ročního plánu akcí.

Akce školní družiny:

ZÁŘÍ

23. 9. Drakiáda

27. 9. sv. Václav

dopravní akce Policie ČR Markétina dopravní výchova - Jak se chovat bezpečně v silničním provozu  - chodci

ŘÍJEN26. 10. Lampionový průvod
LISTOPAD 
PROSINEC

6. 12.  Mikulášská nadílka

22. 12. Vánoční nadílka

LEDEN

dopravní akce Policie ČR Markétina dopravní výchova - Jak se chovat bezpečně na sjezdovce - 10 pravidel FIS


 

ÚNOR22. 2. Karneval

BŘEZEN

 

Výtvarná soutěž  “Požární ochrana očima dětí a mládeže - živelné katastrofy”

25. 3. Zazpívej, slavíčku - přeloženo

28. 3. Sběr papíru

29. 3. Sběr papíru

DUBEN

2. 4. Ukliďme Česko

22. 4. Zazpívej, slavíčku

29. 4. Pálení čarodějnic

30. 4. Kreativní soutěž k 80. výročí Operace Anthropoid

KVĚTEN

6. 5. Den matek

16. 5. Ekocentrum Doubek - výukový program

23. 5. den Země + úklid obce

dopravní akce Policie ČR Markétina dopravní výchova - Jak se chovat bezpečně v silničním provozu  - cyklisté


 

ČERVEN

1. 6. Dětský den

19. 6. Den otců


 

Po celý školní rok jsme se věnovali dopravní výchově, kde jsme využívali doručené materiály Policie ČR, konkrétně stránky Markétina dopravní výchova. 

V tomto školním roce jsme hojně využívali terasu ZŠ, hřiště TJ Sokol Kudlovice a hřiště mateřské školy. Vzhledem k poloze naší školy využíváme  možnosti pobytu i v místních částí obce a s dětmi tak objevujeme krásy našeho kraje (trhání třešní, pouštění lodiček na Dražkách a pod.)

V Kudlovicích 31. 8. 2022                                               

Vyhotovila: Bičánková Jana