Úvod / Dokumenty ŠD / Výroční zpráva ŠD / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021

Výroční zpráva Školní družiny při Základní a mateřské školy Kudlovice

Ve školním roce 2020/2021 bylo na naší škole jedno oddělení školní družiny.

Provoz školní družiny:

Ranní družina od 7:00 do 7:45 hodin.

Odpolední družina od 12:15 do 16:00 hodin.

Kapacita školní družiny je 30 dětí.

Školní družinu navštěvovalo k 31. 10. 2020 30 dětí.

1. třída - 10 dětí

2. třída - 8 dětí

3. třída - 6 dětí

4. třída - 6 dětí

Školní družinu navštěvovalo 14 dívek a 16 chlapců.

Zájmová a vzdělávací činnost probíhala dle ročního plánu akcí.

Akce školní družiny:

ZÁŘÍ

17. 9. Drakiáda

24. 9. Agility - Jak pes pomáhá.

28. 9. sv. Václav

ŘÍJEN 
LISTOPAD26. 12. Vázání adventních věnců 
PROSINEC

7. 12.  Mikulášská nadílka

18. 12. Vánoční nadílka

LEDEN

 
ÚNOR18. 2. Karneval

BŘEZEN

 

1. 3.  Škola uzavřena


 

DUBEN

12. 4. Škola otevřena

24. 4. Ukliďme Česko

30. 4. Čarodějnice

KVĚTEN

7. 5. Den matek

10. 5. Promítání  - 3D - “Podmořský svět”

ČERVEN

1. 6. Dětský den

19. 6. Den otců

Z důvodu pandemie covid-19 byla škola opět uzavřena. Žáci v družině byli rozděleni do tří tříd, aby byla dodržena homogenita dětských skupin. Ve škole byl z tohoto důvodu nařízeno nošení ochranných roušek a zákaz vstupu rodičů a jiných osob. Díky této situaci došlo k omezení aktivit ve školní družině.
 

V Kudlovicích 31. 8. 2021                                               

Vyhotovila: Bičánková Jana