Úvod / Dokumenty ŠD / Výroční zpráva ŠD / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020


 Výroční zpráva Školní družiny při Základní a mateřské školy Kudlovice


Ve školním roce 2019/2020 bylo na naší škole jedno oddělení školní družiny.

Provoz školní družiny:

Ranní družina od 7:00 do 7:45 hodin.

Odpolední družina od 12:15 do 16:00 hodin.

Kapacita školní družiny je 30 dětí.

Školní družinu navštěvovalo k 31. 10. 2019 30 dětí.

1. třída - 8 dětí

2. třída - 8 dětí

3. třída - 5 dětí

4. třída - 6 děti

5. třída - 3 děti

Školní družinu navštěvovalo 15 dívek a 15 chlapců.

Zájmová a vzdělávací činnost probíhala dle ročního plánu akcí.

Akce školní družiny: 

ZÁŘÍ

18. 9. Drakiáda

26. 9. sv. Václav

24. - 25. 9. Sběr papíru

ŘÍJEN 
LISTOPAD

1.11. Lampionový průvod

31. 11. Výroba adventních věnců

PROSINEC

5.12. Mikulášská nadílka

20.12. Vánoční nadílka

LEDEN

6. 1. Tří králové


 

ÚNOR25. 2. Masopust

BŘEZEN

 

Od 11.3. - škola uzavřena
DUBEN 
KVĚTEN25. 5. - škola otevřena
ČERVEN19. 6.  Den otců


 

Vzhledem k pandemické situaci covid-19 byla družina rozdělena do tří tříd, aby byla dodržena homogenita dětských skupin. Ve škole byl z tohoto důvodu nařízeno nošení ochranných roušek a zákaz vstupu rodičů a jiných osob. Díky této situaci došlo k omezení aktivit ve školní družině.


V Kudlovicích 31. 8. 2020                                               

Vyhotovila: Bičánková Jana