Úvod / Dokumenty ŠD / Výroční zpráva ŠD / Výroční zpráva ŠD 2016/2017

Výroční zpráva ŠD 2016/2017

Příloha č. 2

 

Výroční zpráva Školní družiny

při ZŠ MŠ Kudlovice

 

Ve školním roce 2016/2017 bylo na naší škole jedno oddělení školní družiny.

Provoz ŠD:  

Ranní družina od 6.45 do 7.45 hodin

Odpolední družina od 11.45 do 16.00 hodin

Školní družinu navštěvovalo 25 žáků.

- 1. třída 6 žáků

- 2. třída 8 žáků

- 3. třída 7 žáků

- 4. třída 3 žáci

- 5. třída 1 žák

Zájmová a vzdělávací činnost probíhala dle ročního plánu akcí. 

Akce školní družiny:

- celoroční hra časopisu Pastelka Hrajeme si

- Drakiáda, společná akce s MŠ Kudlovice

- celorepubliková akce Vypouštění balonků s přáními k Ježíšku

- vánoční dílničky

- beseda s policistkou ČR

- Superstar školní družiny

- Vítání občánků, obecní úřad Kudlovice

- dárečky k zápisu dětí do 1. Třídy

- divadelní představení ke Dni otců a matek

- netradiční velikonoční řemesla, tvořivé odpoledne s rodiči

- florbalový turnaj Staré Město a ZŠ Spytihněv

- arteterapie spojená s výstavkou prací

- exkurze do památníku Velké Moravy spojená s výrobou dobového šperku

 

 

 

 

V Kudlovicích 31. 8. 2017                                                                                                      Vlasta Šebková