Úvod / Dokumenty ŠD / ŠVP / Obsah vzdělávacího programu ŠD

Obsah vzdělávacího programu ŠD

Je inspirován kapitolou ČLOVĚK A JEHO SVĚT pro 1. stupeň základního vzdělávání, který se člení do dalších pěti tematických okruhů.

  1. Místo, kde žijeme
  2. Lidé kolem nás
  3. Lidé a čas
  4. Rozmanitost přírody
  5. Člověk a jeho zdraví

Platnost dokumentu je od 1. 9. 2022

Potvrzuji platnost a převzetí dokumentu dne 1. 9. 2022 Mgr. Barbora Havlíková (ředitelka školy)